Taal kiezen:

Missie & Visie

Missie

Ons belangrijkste doel is om steeds betere installaties en systemen voor de oppervlaktebehandeling te ontwikkelen die uw producten op een efficiënte, veilige en duurzame manier behandelen. We streven ernaar om continu bij de top van de industriële poeder- en natlakinstallatiefabrikanten te horen. Glasbeek neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. We richten ons op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Hierbij besteden we veel aandacht aan de wensen van onze klanten, efficiency en kwaliteit, positioneren we ons als toonaangevende installatiebouwer.

Visie

Wereldwijd is de oppervlaktebehandeling van materialen altijd in beweging. En wij moeten meebewegen. De groeiende vraag naar het verduurzamen van materialen vraagt om innoverende en kostenefficiënte oplossingen. In veel van die ontwikkelingen speelt het milieu en interne logistiek een cruciale rol. Doordachte manuele en geautomatiseerde systemen voor oppervlaktebehandeling kunnen in hoge mate bijdragen aan een succesvolle bedrijfsvoering. Glasbeek levert die oplossingen. Voor elk proces en voor elk bedrijf ontwikkelen we technieken en systemen die processen vereenvoudigen, medewerkers veiliger en plezieriger laten werken met een hoger rendement voor de ondernemers.

Missie en visie
slogan